CONDICIONS GENERALS

1. Generals:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears des d'este lloc web (d'ara en avant Somniar Descanso) i amb destinació a persones físiques.

Tota comanda fet en Somniar Descans implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client d'estes Condicions Generals vigents el dia en què es duga a terme la comanda corresponent. A més, l'usuari reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'estes a la comanda a què es referixen, així com a tota comanda posterior, a excepció d'aquells casos en què noves condicions siguen posades en el seu coneixement per Somniar Descanso.

2. Preus:

Els preus publicats en Somniar Descanso són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda del lloc web.

3. Diferents modes de pagament:

Al formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitze per mitjà de:

  • Pagament en botiga

  • Transferència

4. Producte:

Les ofertes presentades per Somniar Descanso són vàlides dins del límit de les existències disponibles. Somniar Descanso es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

5. Enviaments:

  1. Els productes adquirits s'entregaran a la persona i a la direcció indicada en la comanda.

  2. Per defecte, les factures s'enviaran a la direcció email indicada pel client en l'hora de la seua alta en Somniar Descanso.

  3. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà eixida de comandes.

  4. No obstant la seua demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

  5. Una comanda es considera entregat en el moment en què el transportista entrega el paquet o els paquets al client i este firma el document de recepció d'entrega. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la reba indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció d'entrega.

  6. Per a enviaments fora d'Espanya i Portugal consulte'ns.

6. Polítiques de devolucions i anul·lacions (REVISAR)

6.1 Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de tornar qualsevol article comprat en Somniar Descanso en el termini de 14 dies des de la data de recepció.

No haurà d'aportar cap explicació, qualsevol article, comprat en Somniar Descanso, tornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 30 dies de la recepció de la devolució, Somniar Descanso es compromet al seu reembossament a través del mateix mig de pagament utilitzat per a la compra.

Abans de realitzar la devolució, tindrà que comunicar-ho a l'email tienda@somniar.com

Si la causa de la devolució fóra que l'article tornat és defectuós o no correspon a allò que s'ha sol·licitat en la comanda, Somniar Descanso correrà amb els gastos de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no li satisfà, li reembossarem l'import però no els gastos d'enviament ni els gastos de devolució.

6.2 Anul·lació de comanda:

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de l'eixida de mercaderia el client no tindrà cap gasto. En el cas d'una anul·lació després de l'eixida de la comanda, el client tindrà a càrrec seu els gastos d'enviament així com els gastos de devolució d'esta mateixa comanda.